Mobilny System Zaawansownych Tumacze na 70 Jzykw
Opis
 
Galeria Photo
Phraselator P2

Mobilny, starannie zaprojektowany Voxtec Phraselator ® P2 jest najbardziej potnym, dostpnym One Way speech-to-speech systemem tumaczenia. P2 moe przechowywa tysice sów i zwrotów, przetumaczonych na wiele jzyków. P2 jest zaprojektowany tak, aby wytrzyma w rónych trudnych warunkach polowych i atmosferycznych. Nowe wersje oprogramowania i moduów jzykowych mog by w prosty sposób dodane do wymiennej karty SD. Duy kolorowy ekran dotykowy i intuicyjny Interfejs uytkownika zapewnia atwy dostp do zaawansowanych funkcji,  takich jak werbalne wyszukiwania sowa, przetumaczony tekst z jzyka obcego, cyfrowe nagrywania, oraz tryby weryfikacji. Uytkownicy mog dodawa wasne kategorie i nowe wyraenia bezporednio na urzdzenie, Co sprawia, e jest to nie tylko najbardziej wytrzymay, ale równie najbardziej wszechstronny tumacz na rynku.

Szybki dostp do tumacze: - Technologia automatycznej identyfikacji gosu (ASR) pozwala na natychmiastowe tumaczenie, bez konicznoci mudnego wiczenia gosu. Intuicyjne w obsudze zarówno samo urzadzenie jak i oprogramowanie pozwalaj na bezproblemowe tumaczenie w trzech rónych opcjach: przez rozpoznawanie gosu, naciskajc ekran dotykowy lub przycisk „Przetumacz”. Due ikony na ekranie, przyciski i wywietlacz umoliwiaj uytkowanie sprztu nawet w rkawicach.

Funkcjonalne oprogramowanie interfejsu, proste do dodania nowe kategorie i wyraenia w rónych jzykach bezporednio do urzdzenia, zaspokajaj wszelkie potrzeby w specyficznych sytuacjach. Urzdzenie pozwala na transmisj lub wizk serii wyrae w rónych jzykach do komunikowania si z obcojzycznym tumem, a take atwe do dodania i zarzdzania dodatkowe wyraenia w kategorii „Ulubione”.

Szybkie i proste aktualizacje oprogramowania, nowy jzyk treci moduu i jzyki na wymiennej karcie SD przez czytnik kart SD lub poprzez wbudowany port mini USB. Zgodnie z wasnoci oprogramowania Voxtec w Modu Builder PRO ™, moliwe jest  tworzenie wasnych moduów jzykowych do uytku na P2. - Uzyskaj dostp on-line do Voxtec Module Management System ™ i pobieraj nowe aktualizacje oprogramowania i moduy jzykowe z dowolnego miejsca na wiecie.

Zasób nauki jzyków: Phraselator P2 w poczeniu z moduem Builder PRO ™ wspieraj nauk jzyka, podtrzymywanie i rewitalizacj jzyków obcych, wielu uytkowników korzysta z dokadnych audio tumaczenia i wywietlania tekstu obcego jzyka aby zwikszy swoje moliwoci uczenia si jzyka.

VOXTEC MILITARY VOXTEC SQU.ID SQ.410


Wicej informacji na stronie producenta: http://www.voxtec.com/ Wkrótce pene informacje w jzyku polskim :))

Plik do pobrania:
Voxtec_Phraselator_P2_Specyfikacja_wersja_angVoxtec_SQU.ID_SQ.200_Specyfikacja_wersja_angVoxtec_Phraselator_P2_-_Skr_Instr_Obslugi_wersja_angVoxtec_SQU.ID_SQ.200_-_Skr_Instr_Obslugi_wersja_ang